GMR

De afkorting GMR staat voor gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR voert op grond van ‘de Wet Medezeggenschap Scholen’ overleg met het bestuur, vertegenwoordigd door de algemeen directeur. In dit overleg wordt gesproken over beleid dat het bestuur voornemens is uit te voeren.Er is een evenredige verdeling tussen het aantal ouders, als afgevaardigden van alle ouders die kinderen op onze scholen hebben en het aantal personeelsleden, als afgevaardigden van al ons personeel.

Wat doet de GMR?

De GMR heeft als doel de belangen van de achterban, bestaande uit de teams van El-Furkan en Ababil, te behartigen. Hiertoe streeft de GMR ernaar een positief-kritische overlegpartner van het bestuur te zijn. Op deze manier wil de GMR op constructieve manier de kwaliteit van het onderwijs bewaken en waar mogelijk werken aan verbeteringen, wat betreft onderwerpen die beide scholen aangaan. Om dit goed te kunnen doen, streven we naar meer transparantie in (de totstandkoming van) beleid, financiën en de werkwijze van het bestuur.

De samenstelling van de GMR

De GMR van IC bestaat uit de onderstaande vier leden. Twee van de ouder- en twee van de personeelsgeleding. De algemene directeur vertegenwoordigt het bestuur tijdens de vergaderingen:

Mucahide Temizkan - voorzitter

Jamila Boudaamach - lid

Rabia Dogan-Yar - lid

Jos van Rooij - lid

Hasan Huseyin Gogus - directeur-bestuurder

Vragen en opmerkingen kunt u kwijt bij de GMR schoollid of via gmr@sic-schiedam.nl

Vergader data 2020/2021 en onderwerpen 

7 september

 • Bijeenkomst met MR-leden 
 • Wederzijdse verwachtingen uitspreken

28 oktober

 • GMR jaarplan/activiteitenplan 2020-2021
 • Evaluatie jaarverslag GMR 2019-2020
 • Cursus (G)MR besluiten
 • 1 oktober telling
 • Vergadering met algemeen bestuur en dagelijks bestuur 

2 december

 • Informatie begroting bestuur/school 2020/2021
 • Informatie over Passend onderwijs over evaluatie door SWV en onderwijsarrangementen

10 februari

 • Informatie strategisch beleidsplan (evalueren) december verplaatsen
 • Bericht nieuwe verkiezingen GMR

31 maart

 • Discussie/informatie bestuursformatieplan (voor 1 mei)
 • Informatie over schoolbudget o.b.v. CFI

19 mei

 • Evaluatie klachtenregeling afgelopen schooljaar
 • Concept jaarverslag GMR
 • Evalueren en functioneren GMR
 • Vergadering met algemeen bestuur en dagelijks bestuur 
 • Vergadering algemeen bestuur

23 juni

 • Vaststellen jaarverslag GMR
 • Informatie en discussie jaarverslag BG (ter kennisgeving gmr)


Op zoek naar een vacature?

Vacatures op AbabilVacatures op El Furkan

Tab Section

This is some text inside of a div block.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. 

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. 

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat.